كتابخانه

با ابراز سپاس از منابع و مراجعي كه بخش معتنابهي از محتويات اين كتابخانه مديون زحمات شان است

برخي از مواد ، اسناد و كتب مندرج در اين كتابخانه، از نو بوسيله سازمان كارگران افغانستان فرمت بندي شده است

نيز برخي مواد و اسناد سازماني را در اين بخش خواهيم گنجاند

خط بین المللی – حزب کمونیست پیرو

GPCR-Summary-1997

stalin

Mjmoa9Tafser

6AsareNezami

امپریالیزم به مثابه بالاترین مرحله سرمایهده

برنامه کمونیست های بلانکیست فراری

برنامه کمونیست های بلانکیست فراری2

در باره ماتریالیزم دیالکتیک و ماتریالیزم تاریخی

ایدئولوژی آلمانی

مانیفست کمونیست

marksismen va masalye melli

در باره تضاد

مصاحبه با صدر گونزالو

يك درك پايه اي از حزب كمونيست چين

In defence of chairman gonzao-ORGANIZATION OF THE WORKERS OF AFGHANISTAN(MLM)

AntiDuring1

AntiDuring2AntiDuring3

AntiDuring4

AntiDuring5

مبارزه طبقاتی در فرانسه-1

مبارزه طبقاتی در فرانسه-2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s