جنگ خلق نشریه سیاسی-خبری سازمان کارگران افغانستان شماره سوم ، ماه ثور 1391

برای دسترسی به شماره سوم

نشریه جنگ خلق ،به لینک “پیوند” ذیل

 مراجعه کنید

 

 

 

https://mlmprincipallymaoism.files.wordpress.com/2012/06/jan34.pdf

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s