مرده باد قاتلان “نجيبه”! سرنگون باد دشمنان “عبدالص بور” ميهنپرست

مرده باد قاتلان “نجيبه”! سرنگون باد دشمنان “عبدالصبور” ميهن پرست!

رژيم پوشالي كرزي، عبدالصبور دلير- سربازي از تبار “كوهدامني ها” ،‌ “ميرمسجدي ها” و “خالق شهيد”، را كه پنج نظامي متجاوز فرانسوي را روانه “دوزخ” نمود، محكوم به اعدام ميكند، و در “آن سوي خط”،‌طالبان مزدور ،زن ستيز و وحشي، نجيبه را در ولسوالي غوربند ددمنشانه به قتل ميرساند.

مردم آزاديخواه و توده هاي مترقي، يكصدا ميگويند: مرگ به هر دو نيروي مرتجع و وطن فروش! مرگ به رژيم پوشالي كرزي! مرگ به گروه مزدور و وطن فروش طالبان!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s