وحدت بین المللی کمونیست ها مستلزم درهم شکستن رویزیونیسم آواکیانی، سنتریسم و همه اشکال رویزیونیسم میباشد!

آنچه در زیر میخوانید اعلامیه مشترک احزاب و سازمانهای مارکسیست-لنینیست-مائوئیست میباشد که به تاریخ 26

 دسامبر سال 2012 به تصویب رسیده است. سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عمدتا

 مائوئیست) از امضاء کننده گان این اعلامیه میباشد. سازمان ما، متن این اعلامیه را از انگلیسی به فارسی-دری برگردانده است.

وحدت بین المللی کمونیست ها مستلزم درهم شکستن رویزیونیسم آواکیانی، سنتریسم و همه اشکال رویزیونیسم میباشد!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s