نامه سرگشاده به جنبش کمونیستی بین المللی

                            از:

سازمان کارگران افغانستان ( مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عمدتا مائوئیست)

حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست فرانسه

حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بنگلادیش

جنوری 2013

 

لطفا فایل زیر را باز کنید

نامه سرگشاده به جنبش کمونیستی بین المللی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s