در دفاع از رفیق پولاد/ مرگ به مرتدانی که خط انقلابی صدر اکرم یاری را به بازی گرفته اند / *سندی از سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م

در دفاع از رفیق  پولاد

مرگ به مرتدانی که خط انقلابی صدر اکرم یاری را به بازی گرفته اند

*سندی از سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s