معلول بد تر از علتش

سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) نفرین بیکرانه ی خویش را به( “هفت ثور” و “هشت ثور”) این دو قلوی زاده ی استعمار اعلام داشته، درود سرخ به یادمان  شهیدان جنبش مقاومت ملی-مردمی و انقلابی خلق های آزادیخواه کشور فرستاده، و به فردایی چشم دوخته است که جنایتکاران “هفت ثوری” و “هشت ثوری”، در پیشگاه ی خلق و با دستان توانای خلق، محاکمه شوند. این مامول برآورده نخواهد شد مگر آن که رژیم پوشالی و مزدور کرزی نگونسار گردیده و بساط اشغالگری امپریالیسم امریکا-شرکا درهم نوشته شود! استراتیژی جنگ ممتد خلق، همانگونه که نقطه ی ختمی بر اشغالگری های امپریالیسم میگذارد، همانگونه که گلیم ارتجاع داخلی را جمع میکند، به همانگونه زمینه ی محاکمه ی جنایتکاران “هفت ثوری-هشت ثوری” را نیز فراهم میکند.

در ذیل، نبشته ی رفیق “عمار” عضو کمیته ی مرکزی سازمان کارگران افغانستان را میخوانید که (سی و پنجمین) زاد روز عفریت “هفت ثور”  را که علت دیو “هشت ثور” است را به رگبار بسته است.رفیق ما به درستی یاد میکند که در نظر خلق های ستمدیده ی ما، (معلول بد تر از علتش) پای امپریالیسم امریکا-شرکا را به افغانستان کشانیده و پتیارگان  این دو روز سیاه اند که اینک در آغوش اشغالگران امپریالیست و قلاده ی رژیم پوشالی در گردن،  در تبانی با گروه ی وحشی و مزدور طالبان، بساط انقیاد ملی را میگسترند

معلول بدتر ازعلتش

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s