های و هوی من-در-آوردی

در زیر، متن سخنان رفیق “سنباد” عضو کمیته ی مرکزی سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) را میخوانید. وی تجاوز اخیر رژیم ارتجاعی پاکستان به خاک افغانستان و مشخصا ولسوالی گوشتی ولایت ننگرهار را تقبیح نموده و تصریح میکند که این تجاوز به دستور اربابان امپریالیست پاکستان صورت گرفته است.

های و هوی من-در-آوردی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s